SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 170 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể  đạt tới \(98 - 99\%\). Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị lớn.

Giải

Hiệu suất của máy biến áp là tỉ số (tính ra %) giữa công suất lấy ra ở mạch thứ cấp P2 và công suất đưa vào ở mạch sơ cấp P1.

                                          \(H = {{{P_2}} \over {{P_1}}}\)     

Sự hao phí điện năng trong máy biến áp gồm có sự toả nhiệt Jun - Lenxơ trong các cuộn dây và do dòng Phucô trong lõi. Ta hạn chế bằng cách dùng dây dẫn bằng đồng tốt và lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật mỏng ghép cách điện với nhau.

Vì vậy hiệu suất của máy biến áp rất cao, trong thực tế có thể đạt tới \(98\%\) hay \(99\%\) 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345