SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 192 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. So sánh hình ảnh quan sát được trong thí nghiệm ở hình 36.3 với hình ảnh giao thoa của sóng cơ mà em đã biết.

Giải

Các vân giao thoa sáng, tối thấy được trên màn ảnh có dạng là các đường thẳng song song, cách đều nhau.

Các vân giao thoa trong giao thoa sóng cơ học có dạng là các đường hypebol

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345