SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 194 SGK Vật Lý 12 Nâng cao




C1. Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu thì hiệu đường đi \(\left| {{d_2} - {d_1}} \right|\) phải thoả mãn điều kiện gì ?

Giải

Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, điều kiện để:

* Tại A có vân giao thoa cực đại là \({d_2} - {d_1} = k\lambda .\)

* Tại A có vân giao thoa cực tiểu là \({d_2} - {d_1} = \left( {k + {1 \over 2}} \right)\lambda \)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345