SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 239 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam \({H_\beta }\).

Giải

Vạch lam \({H_\beta }\) trong dãy Banme của quang phổ nguyên tử  Hiđrô có bước sóng đo được là \({\lambda _\beta } = 0,4861(\mu m)\) nên năng lượng của phôtôn tương ứng là

\({\varepsilon _\beta } = {{hc} \over {{\lambda _\beta }}} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{4861.10}^{ - 6}}}} \Rightarrow {\varepsilon _\beta } = 4,{089.10^{ - 19}}(J)\). 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345