SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 257 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người có khối lượng nghỉ \(m_0= 60\; kg\) chuyển động với tốc độ \(0,8c\).

Giải

\(m_0= 60\; (kg), v =0,8c\)

\( m = {{{m_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{60} \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,8c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{60} \over {0,6}} = 100(kg)\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345