SGK - Vật lý nâng cao

Câu C1 trang 263 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C1. Tính bán kính của hạt nhân \({}^{238}U\).  Hạt nhân \({}^{238}U\) có thể tích lớn hơn hạt nhân heli \({}_2^4He\) mấy lần?

Giải

Hạt nhân \({}^{238}U\) có bán kính \({R_U} = {\rm{ }}1,{2.10^{ - 15}}{\left( {238} \right)^{{1 \over 3}}} = 7,{44.10^{ - 15}}(m)\)

Hạt nhân \({}_2^4He\) có bán kính

\({R_{He}} = {\rm{ }}1,{2.10^{ - 15}}{\left( 4 \right)^{{1 \over 3}}} = {\rm{ }}1,{9.10^{ - 15}}\left( m \right) \)

 \( \Rightarrow{{{R_U}} \over {{R_{He}}}} = 3,915 \Rightarrow {{{V_U}} \over {{V_{He}}}} = {\left( {{{{R_U}} \over {{R_{He}}}}} \right)^3} = 60\).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345