SGK - Vật lý nâng cao

Câu C2 trang 143 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C2. Tần số \(f\) và chu kì dao động \(T\) của dòng điện xoay chiều có mối liên hệ với tần số góc giống như ở các dao động cơ học. Hãy viết biểu thức tổng quát \(u(t)\;, i(t)\) theo \(T\) rồi theo \(f\).

Hướng dẫn trả lời

Ta có \(\omega = {{2\pi } \over T} = 2\pi f.\)

 Do đó :

\(i(t) = {I_0}\cos (2\pi ft + {\varphi _2}) = {I_0}\cos \left( {{{2\pi } \over T}t + {\varphi _2}} \right)\)

\(u(t) = {U_0}\cos (2\pi ft + {\varphi _1}) = {U_0}\cos \left( {{{2\pi } \over T}t + {\varphi _1}} \right)\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345