SGK - Vật lý nâng cao

Câu C2 trang 159 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C2. Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre- nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là \(\cos \varphi = {R \over Z}.\)

Giải

Ta có thể tìm được \(\cos\varphi\) bằng giản đồ vectơ:

\(\cos \varphi  = {{{U_R}} \over U} = {{RI} \over {ZI}} = {R \over Z}\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345