SGK - Vật lý nâng cao

Câu C2 trang 224 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C3. Dựa vào đặc tuyến vôn - ampe ở hình 43.3, em còn nhận xét gì về sự phụ thuộc của I vào UAK khi UAK < U1.

Giải

Dựa vào đường đặc tuyến vôn - ampe của tế bào quang điện ta nhận thấy khi UAK < 0 thì đường biểu diễn của I theo UAK có dạng đường cong, do đó không tuân theo định luật Ôm.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345