SGK - Vật lý nâng cao

Câu C2 trang 243 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C2. Nhìn Mặt Trời qua tấm kính đỏ ( kính lọc sắc đỏ), ta thấy tấm kính có màu đỏ. Giải thích tại sao.

Giải

Kính lọc sắc đỏ hấp thụ hầu hết các ánh sáng đơn sắc khác ngoại trừ màu đỏ nên ta thấy tấm kính có màu đỏ.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345