SGK - Vật lý nâng cao

Câu C2 trang 255 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C2. Sau một giờ tính theo đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,6c\) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là bao nhiêu giây ?

Giải

Ta có \(\Delta {t_0} = 1\) giờ, \(v = 0,6c\)

\(\Delta t = {{\Delta {t_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {1 \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,6c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {1 \over {0,8}} = 1,25\) giờ

\( \Rightarrow \) Đồng hồ này chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên là: \(1,25-1=0,25\) giờ \(= 15\) phút.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345