SGK - Vật lý nâng cao

Câu C2 trang 258 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C2. Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ \(m_0= 1\;kg\). So sánh năng lượng này với điện năng do Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (có công suất \(1,92\) triệu kilôoát) có thể phát ra trong 1 năm.

Giải

Năng lượng toàn phần của vật đứng yên là năng lượng nghỉ của vật.

\(E = {m_0}{c^{2}} = 1.{({3.10^8})^2} = {9.10^{16}}\left( J \right)\).

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có công suất \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}1,{92.10^9}\;(W)\)

Điện năng phát ra của nhà máy trong 1 năm là :

            \(A = P.t = 1,{92.10^9}.365.24.3600\approx {6.10^{16}}(J)\)

Vậy \(E > A\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345