SGK - Vật lý nâng cao

Câu C3 trang 144 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C3. Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào ? So sánh chu kì biến đổi của nó với chu kì biến đổi của dòng điện.

Hướng dẫn trả lời

Công suất toả nhiệt tức thời \(p\) :

\(p = R{i^2} = RI_0^2{\cos ^2}\omega t = RI_0^2\left( {{{1 + \cos 2\omega t} \over 2}} \right) \Rightarrow p = {{RI_0^2} \over 2} +{1\over2} {RI_0^2}\cos 2\omega t.\)

Vậy \(p\) biến thiên theo quy luật hình sin đối với thời gian với chu kì bằng \({1 \over 2}\) chu kì biến đổi của dòng điện.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345