SGK - Vật lý nâng cao

Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C3. Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Giải

Nếu quy ước chiều dòng điện từ M tới A thì khi đó q giảm và \(i = {{dq} \over {dt}} < 0\).

Cho \(u = {U_0}\cos \omega t \Rightarrow q = C{U_0}\cos \omega t\)

           \( \Rightarrow i = - q'(t) = C\omega {U_0}\sin \omega t = C\omega {U_0}\cos \left( {\omega t - {\pi \over 2}} \right).\)

Vậy theo quy ước này dòng điện sẽ chậm pha so với \(u\) một góc  \({\pi \over 2}\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345