SGK - Vật lý nâng cao

Câu C3 trang 259 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C3. Tính khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có \(\lambda  = 0,50\,\mu m\)

Giải

Khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng \(\lambda = 0,5(\mu m)\) là:

\({m_{ph}} = {h \over {c\lambda }} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}} \over {{{3.10}^8}.0,{{5.10}^{ - 6}}}} = 4,{42.10^{ - 36}}(kg)\)  .

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345