SGK - Vật lý nâng cao

Câu C3 trang 264 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C3. Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kg.

Prôtôn có khối lượng nghỉ là :

mp = 1,007276u = 938 MeV/c2

Nơtron có khối lượng nghỉ là :

mn  = 1,008665u = 939 MeV/c2

Electron có khối lượng nghỉ là :

me = 5,486. 10-4u = 0,511 MeV/c2.

Giải

Ta có u = 1,66055.10-27 (kg) = 931,5 MeV/c2

\( \Rightarrow 1(MeV/{c^2}) = {{1,{{66055.10}^{ - 27}}} \over {931,5}} = 1,{78.10^{ - 30}}(kg).\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345