SGK - Vật lý nâng cao

Câu C3 trang 275 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C3. Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau :

                   \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}A + {}_{{Z_2}}^{{A_2}}B \to {}_{{Z_3}}^{{A_3}}X + {}_{{Z_4}}^{{A_4}}Y\)

Giải

Định luật bảo toàn số nuclôn : A1 + A2 = A3 +A4

Định luật bảo toàn điện tích : Z1 + Z2 = Z3 + Z4

 

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345