SGK - Vật lý nâng cao

Câu C4 trang 224 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C4. Hãy chứng tỏ rằng, ba định luật quang điện bao hàm được tất cả các kết quả thí nghiệm trên.

Giải

Từ ba định luật quang điện ta đã thấy bao hàm đủ các kết quả thí nghiệm định lượng về hiện tượng quang điện:

* Định luật I: \(\lambda \le {\lambda _0}\)

* Định luật II : Công suất nguồn phát bức xạ lớn thì số phôtôn đến catôt càng nhiều và số electron quang điện thu được tại anôt càng lớn, do đó Ibh tăng.

* Định luật III: \({W_{o\max }} = {{mv_{0\max }^2} \over 2} = e\left| {{U_h}} \right|\) với Uh  phụ thuộc vào bước sóng bức xạ kích thích và bản chất kim loại dùng làm catôt.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345