SGK - Vật lý nâng cao

Câu C5 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C5. Dung kháng của tụ điện phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tụ điện có điện có điện dung \(1\mu F\) mắc trong mạng điện xoay chiều dân dụng của nước ta có dung kháng bằng bao nhiêu?

Giải

Dung kháng của tụ điện \({Z_C} = {1 \over {C\omega }} = {1 \over {C.2\pi f}}\) phụ thuộc vào điện dung \(C\) và tần số dòng điện \(f\).

Cho \(C = 1(\mu F);f = 50(Hz)\) thì \({Z_C} = {1 \over {{{10}^{ - 6}}.2\pi .50}} = 3,{18.10^3}(\Omega )\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345