SGK - Vật lý nâng cao

Câu C6 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao
C6. Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Giải

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{{{N^2}} \over l}.S,\) do đó L phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345