SGK - Công nghệ

PHẦN 1. NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

CHƯƠNG I. TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG

+ - Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt
+ - Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp
+ - Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất
+ - Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
+ - Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất
+ - Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
+ - Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch
+ - Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
+ - Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
+ - Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại
+ - Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
+ - Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

CHƯƠNG II. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

+ - Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi
+ - Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống
+ - Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi
+ - Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá
+ - Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi
+ - Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut
+ - Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi
+ - Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

CHƯƠNG III. BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

+ - Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản
+ - Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả
+ - Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản
+ - Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

PHẦN 2. TẠO LẬP DOANH NGHIỆP