SGK - Địa lí

PHẦN MỘT . ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
+ - Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
+ - Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
+ - Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
+ - Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
+ - Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
+ - Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
+ - Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
+ - Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma
CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG