SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 10 TẬP 1

+ - Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam
+ - Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
+ - Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam
+ - Soạn bài Văn bản
+ - Viết bài văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)
+ - Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây
+ - Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
+ - Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự
+ - Soạn bài Uy - lít - xơ trở về
+ - Soạn bài Ra - ma buộc tội
+ - Soạn bài Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
+ - Soạn bài Tấm Cám
+ - Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự
+ - Soạn bài Tam đại con gà và Nhưng nó phải bằng hai mày
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 2 : Văn tự sự
+ - Soạn bài Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
+ - Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
+ - Soạn bài Ca dao hài hước
+ - Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự
+ - Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
+ - Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
+ - Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài)
+ - Soạn bài Cảnh ngày hè
+ - Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Nhàn
+ - Soạn bài Đọc Tiểu Thanh Kí
+ - Soạn bài Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
+ - Soạn bài Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
+ - Soạn bài Cảm xúc mùa thu
+ - Soạn bài Trình bày một vấn đề
+ - Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân
+ - Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

NGỮ VĂN 10 TẬP 2

+ - Soạn bài Phú sông Bạch Đằng
+ - Soạn bài Đại cáo bình Ngô
+ - Soạn bài Viết bài văn số 4: văn thuyết minh
+ - Soạn bài Đại cáo bình Ngô (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Tựa "Trích diễm thi tập"
+ - Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt
+ - Soạn bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn
+ - Soạn bài Phương pháp thuyết minh
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 5 : Văn thuyết minh
+ - Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
+ - Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
+ - Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
+ - Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Hồi trống cổ thành
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6
+ - Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
+ - Soạn bài Lập dàn ý bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Truyện Kiều
+ - Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
+ - Soạn bài Truyện Kiều (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Lập luận trong văn nghị luận
+ - Soạn bài Văn bản văn học
+ - Soạn bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối
+ - Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học
+ - Soạn bài Các thao tác nghị luận
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 7: văn nghị luận
+ - Soạn bài Ôn tập tiếng Việt
+ - Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
+ - Soạn bài Viết quảng cáo
+ - Soạn bài Tổng kết phần văn học
+ - Soạn bài Ôn tập phần làm văn
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm