SGK - Công nghệ

PHẦN MỘT. VẼ KĨ THUẬT

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ
+ - Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản
+ - Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
+ - Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể
CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG
+ - Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
+ - Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
+ - Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

PHẦN HAI. CHẾ TẠO CƠ KHÍ

PHẦN BA. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
+ - Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong
CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
+ - Bài 27:Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
+ - Câu 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen
+ - Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong
CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
+ - Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
+ - Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
+ - Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy
+ - Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí