SGK - Ngữ văn

Tuần 1 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 2 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
+ - Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân
+ - Luyện tập thao tác lập luận so sánh
+ - Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Chí Phèo - Nam Cao

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Chí Phèo (tiếp theo) - Nam Cao
+ - Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao
+ - Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
+ - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đọc thêm: Xuân Diệu

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11

+ - Tràng Giang - Huy Cận

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đọc thêm: Hồ Chí Minh

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo