SGK - Tiếng anh

Lesson Four: Phonics Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat

Click here to listen

 

Script:

cat: mèo

fan: quạt

man: người đàn ông

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

The cat has a hat.

The cat has a hat.

a , a, a, a, a.

The man has a fan.

The man has a fan.

a, a, a, a, a.

Dịch:

Con mèo có cái mũ.

Con mèo có cái mũ.

a, a, a, a, a.

Người đàn ông có cái quạt.

Người đàn ông có cái quạt.

a, a, a, a, a.

3. Read the chant again. Circle the "a" in the middle of the words.

4. Write.

Hướng dẫn:

2. man

3. fan

4. cat

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345