SGK - Tiếng anh

Lesson Four: Phonics Unit 3: this is may nose - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

ink: mực

jelly:  thạch

kite: cánh diều

lion: sư tử

2. Listen and chant.

Click here to listen

Look at the ink, i, i, ink. Look at the jelly, j, j, jelly.

Look at the kite, k, k, kite. Look at the lion, l, l, lion.

Dịch:

Hãy nhìn lọ mực này, "i, i, ink". Nhìn lọ thạch này, "j , j , jelly"

Hãy nhìn cánh diều này "k , k ,kite". Nhìn con sư tử này, "l , l , lion"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen

Script:

l, lion

i, ink

j, jelly

l, lion

k, kite

j, jelly

j, jelly

4. Read and circle the sounds i, j, k, l at the start of the words.

The lion has some jelly.

The lion has some ink.

Look! Here is a kite.

Oops!

The lion is a mess.

Dịch:

Con sư tử có thạch.

Con sư tử có mực.

Nhìn kìa! Đây là một cái diều.

Oops!

Con sư tử thì lộn xộn

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345