SGK - Tiếng anh

Lesson Four: Phonics Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script

van: xe chở

window: cửa sổ

box: hộp

yo-yo: con quay yo-yo

zebra: ngựa vằn

2. Listen and chant.

Click here to listen

Here is a van, v, v, van. Here is a window, w, w, window.

Here is a box, x, x, box. Here is a yo-yo, y, y, yo-yo,

Here is a zebra, z, z, zebra.

Dịch:

Đây là một cái xe chở hàng/người, v, v, van. Đây là cửa sổ, w, w, window.

Đây là hộp, x, x, box. Đây là con quay yo-yo, y, y, yo-yo.

Đây là một con ngựa vằn, z, z, zebra.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen

Script:

z, zebra

w, window

y, yo-yo

x, box

v, van

w, window

z, zebra

4. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Hướng dẫn:

Look out the window.

What can you see?

I can see a zebra in a van,

And a yo-yo on a box.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345