SGK - Tiếng anh

Lesson One: Words Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

lunchbox: hộp cơm trưa

sandwich: bánh mì kẹp

drinks: đồ uống

banana: chuối

cookie: bánh quy

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. It's lunchtime!

B. Oh no! I don't have my lunchbox.

2. A. I have two sandwiches and two drinks. Here you are.

B. Thank you, Tim.

3. A. I have an apple. And I have a banana. Choose one.

B. Thanks. The apple, please.

4. Look! Now I have ten sandwiches and six drinks. Please have some of my lunch!

Dịch:

1. A. Đến thời gian ăn trưa!

B. Ôi, không! Tớ không mang hộp cơm trưa của mình.

2. A. Tó có 2 bánh mì kẹp và 2 đồ uống. Cho cậu này.

B. Cảm ơn cậu, Tim.

3. A. Tớ có 1 quả táo. Và tớ có 1 quả chuối. Cậu hãy chọn 1.

B. Cảm ơn cậu! Làm ơn cho tớ táo.

4. Nhìn kìa! Bây giờ tớ có 10 cái bánh mì kẹp và 6 đồ uống. Thật nhiều thứ cho bữa trưa của tớ.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345