SGK - Tiếng anh

Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

Script:

1. This is my grandpa. He's docctor.

2. Mai is happy. She's seven. She's student.

3. And there is my dad. He's a pilot.

4. My mom is a teacher.

Hướng dẫn:

2, 1, 4, 3

Speaking

2. Point, ask, and answer.

+ Is he a doctor? => No, he isn't.

Hướng dẫn:

+ Is she a teacher? => Yes, she is.

+ Is he a student? => Yes, he is.

+ Is he a pilot? => No, he isn't.

+ Is she a firefighter? => No, she isn't.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345