SGK - Tiếng anh

Lesson Six Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
Listening

1. Listen and check (v) the correct picture.

Click here to listen

 

Script:

1. Where's my kite?

2. My brother's ball is under the table.

3. My sister's kite is on the slide.

4. Hurray, my dad has it.

Dịch:

1. Cái diều của tôi ở đâu?

2. Quả bóng của anh trai tôi ở dưới bàn.

3. Diều của chị gái tôi ở trên cầu trượt.

4. Hurray, bố của tôi có nó.

Speaking

2. Point, ask, and answer.

+ Who's this? => It's Vinh's sister.

Hướng dẫn:

+ Who's this? => It'sVinh's brother.

+ Who's this? => It's Vinh's mom.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345