SGK - Tiếng anh

Lesson Three: Song Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 2
1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

tomato: cà chua

pear: lê

grapes: nho

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Open my lunchbox!

Open my lunchbox.

What can you see?

I have a sandwich,

You can share with me.

I have a tomato.

I have a pear.

And I have some grapes,

I'm happy to share.

Dịch:

Hãy mở hộp ăn trưa của mình!

Mở hộp ăn trưa của tớ.

Cậu có thể thấy gì?

Tớ có 1 bánh mì kẹp,

Bạn có thể chia sẻ cũng tớ.

Tớ có 1 quả cà chua.

Tớ có 1 quả lê.

Và tớ có một ít nho.

Tớ rất hạnh phúc khi chia sẻ cùng cậu.

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345