SGK - Tiếng việt

BỐN MÙA

Tuần 19. Bốn mùa
+ - Luyện từ và câu trang: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa
+ - Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu
Tuần 20. Bốn mùa
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

CHIM CHÓC

Tuần 21. Chim chóc
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Sân chim
Tuần 22. Chim chóc
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc

MUÔNG THÚ

Tuần 23. Muông thú
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
Tuần 24. Muông thú
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà

SÔNG BIỂN

Tuần 25. Sông biển
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển
Tuần 26. Sông biển
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương

CÂY CỐI

Tuần 28. Cây cối
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về cây cối
Tuần 29. Cây cối
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng

BÁC HỒ

Tuần 30. Bác Hồ
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Cháu nhớ Bác Hồ
Tuần 31. Bác Hồ
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Việt Nam có Bác
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Cây và hoa bên lăng Bác

NHÂN DÂN

Tuần 32. Nhân dân
+ - Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng chổi tre
Tuần 33. Nhân dân
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Bóp nát quả cam
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Tuần 34. Nhân dân
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Người làm đồ chơi

Văn Miêu Tả