SGK - Tiếng việt

MĂNG NON

Tuần 1. Măng non
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh
+ - Chính tả (Nghe - viết): Chơi chuyền
Tuần 2. Măng non
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Cô giáo tí hon

TỚI TRƯỜNG

Tuần 5. Tới trường
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Người lính dũng cảm
Tuần 6. Tới trường
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ lại buổi đầu đi học

CỘNG ĐỒNG

Tuần 7. Cộng đồng
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái
+ - Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn
Tuần 8. Cộng đồng
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru

QUÊ HƯƠNG

Tuần 10. Quê hương
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt
Tuần 11. Quê hương
+ - Chính tả (Nghe - viết): Tiếng hò trên sông
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Vẽ quê hương

BẮC - TRUNG - NAM

Tuần 12. Bắc - Trung - Nam
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Chiều trên sông Hương
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Cảnh đẹp non sông
Tuần 13. Bắc - Trung - Nam
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Đêm trăng trên Hồ Tây
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tuần 16. Thành thị và nông thôn
+ - Chính tả (Nghe - viết): Đôi bạn
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Về quê ngoại
Tuần 17. Thành thị và nông thôn
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Vầng trăng quê em
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Âm thanh thành phố

SÁNG TẠO

Tuần 21. Sáng tạo
+ - Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Bàn tay cô giáo
Tuần 22. Sáng tạo
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn và bà cụ
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái
+ - Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất
+ - Kể chuyện: Cóc kiện Trời
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội
Tuần 34. Bầu trời và mặt đất
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Dòng suối thức

ANH EM MỘT NHÀ

Tuần 14. Anh em một nhà
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ
Tuần 15. Anh em một nhà
+ - Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

MÁI ẤM

Tuần 3. Mái ấm
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Chiếc áo len
Tuần 4. Mái ấm
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Người mẹ
+ - Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc
+ - Kể chuyện: Hai Bà Trưng
+ - Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng
+ - Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời
+ - Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua " Noi gương chú bộ đội"
+ - Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng
Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Ở lại với chiến khu
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh

NGHỆ THUẬT

Tuần 23. Nghệ thuật
+ - Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
+ - Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Tuần 24. Nghệ thuật
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua
+ - Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây !
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy

LỄ HỘI

Tuần 25. Lễ hội
+ - Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên
Tuần 26. Lễ hội
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
+ - Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

THỂ THAO

Tuần 28. Thể thao
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng
+ - Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì
Tuần 29. Thể thao
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

NGÔI NHÀ CHUNG

Tuần 30. Ngôi nhà chung
+ - Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung
Tuần 31. Ngôi nhà chung
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Bài hát trồng cây
Tuần 32. Ngôi nhà chung
+ - Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì

150 bài văn hay lớp 3