SGK - Tiếng việt

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tuần 1. Thương người như thể thương thân
+ - Chính tả (Nghe - viết): Dế mèn bênh vực kẻ yếu
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Tuần 2. Thương người như thể thương thân
+ - Chính tả (Nghe - viết): Mười năm cõng bạn đi học
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu - đoàn kết
+ - Tập làm văn tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
Tuần 3. Thương người như thể thương thân
+ - Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

MĂNG MỌC THẲNG

Tuần 4. Măng mọc thẳng
+ - Chính tả (Nghe - Viết): Truyện cổ tích nước mình
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Tuần 5. Măng mọc thẳng
+ - Chính tả (Nghe - Viết): Những hạt thóc giống
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực-Tự trọng
+ - Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
Tuần 6. Măng mọc thẳng
+ - Chính tả (Nghe - viết): Người viết truyện thật thà
+ - Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ trung thực - Tự trọng
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ
+ - Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam
+ - Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
+ - Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
+ - Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo
Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ
+ - Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập
+ - Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ
+ - Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
+ - Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tuần 11. Có chí thì nên
+ - Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ
+ - Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
Tuần 12. Có chí thì nên
+ - Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực
Tuần 13. Có chí thì nên
+ - Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực
+ - Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

TIẾNG SÁO DIỀU

Tuần 14. Tiếng sáo diều
Tuần 15. Tiếng sáo diều
+ - Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ
+ - Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi- Trò chơi
+ - Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Tuần 16. Tiếng sáo diều
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
+ - Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tuần 17. Tiếng sáo diều
+ - Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao
+ - Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tuần 19. Người ta là hoa đất
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật
Tuần 20. Người ta là hoa đất
+ - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
+ - Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)
+ - Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương
Tuần 21. Người ta là hoa đất
+ - Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu
+ - Chính tả (Nghe - viết): Sầu riêng
+ - Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu
+ - Chính tả (Nhớ - viết): Chợ Tết
+ - Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
+ - Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
+ - Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?
+ - Chính tả (Nghe - Viết): Khuất phục tên cướp biển
+ - Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tuần 25. Những người quả cảm
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 26. Những người quả cảm
+ - Chính tả (Nghe - Viết): Thắng biển
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 27. Những người quả cảm
+ - Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính
+ - Luyện từ và câu: Câu khiến

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Tuần 29. Khám phá thế giới
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm
+ - Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
Tuần 30. Khám phá thế giới
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Đường đi Sa Pa
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm
Tuần 31. Khám phá thế giới
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Nghe lời chim nói
+ - Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
+ - Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Vương quốc vắng nụ cười
+ - Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
+ - Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
+ - Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Tuần 33. Tình yêu cuộc sống
+ - Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
+ - Chính tả (Nhớ-Viết): Ngắm trăng. Không đề
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan - Yêu đời
+ - Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Tuần 34. Tình yêu cuộc sống
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Nói ngược
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan- yêu đời
+ - Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Các thể loại văn tham khảo lớp 4

+ - Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4