SGK - Tiếng việt

VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM

Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em
+ - Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu
+ - Kể chuyện: Lý Tự Trọng
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1
Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em
+ - Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2
+ - Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
+ - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em
+ - Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

Tuần 4. Cánh chim hòa bình
+ - Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Tuần 5. Cánh chim hòa bình
+ - Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5
Tuần 6. Cánh chim hòa bình
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

Tuần 7. Con người với thiên nhiên
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7
Tuần 8. Con người với thiên nhiên
+ - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8
+ - Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8
+ - Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8
Tuần 9. Con người với thiên nhiên
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9
+ - Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
+ - Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

GIỮ LẤY MÀU XANH

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh
+ - Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11
+ - Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11
Tuần 12. Giữ lấy màu xanh
+ - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12
Tuần 13. Giữ lấy màu xanh
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người
+ - Chính tả: Nghe - viết Chuỗi ngọc lam
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Tuần15. Vì hạnh phúc con người
+ - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả người
Tuần 16. Vì hạnh phúc con người
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16
Tuần 17. Vì hạnh phúc con người

NGƯỜI CÔNG DÂN

Tuần 19. Người công dân
+ - Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
+ - Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)
+ - Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)
Tuần 20. Người công dân
+ - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tuần 21. Người công dân
+ - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình
+ - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
+ - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh
+ - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
+ - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

NHỚ NGUỒN

Tuần 25. Nhớ nguồn
+ - Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tuần 26. Nhớ nguồn
+ - Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
+ - Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tuần 27. Nhớ nguồn
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
+ - Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

NAM VÀ NỮ

Tuần 29. Nam và nữ
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
Tuần 30. Nam và nữ
Tuần 31. Nam và nữ
+ - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu hai chấm)
Tuần 33. Những chủ nhân tương lai
+ - Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)
Tuần 34. Những chủ nhân tương lai
+ - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
+ - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Các thể loại văn tham khảo lớp 5

+ - Luyện tập: Tập làm văn lớp 5
+ - Kể chuyện, thuật chuyện