SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 6 TẬP 1

+ - Soạn bài Con Rồng cháu Tiên; Bánh chưng, bánh giầy
+ - Soạn bài Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt
+ - Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
+ - Soạn bài Thánh Gióng
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự
+ - Soạn bài Từ mượn
+ - Soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh
+ - Soạn bài Nghĩa của từ
+ - Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
+ - Soạn bài Sự tích Hồ Gươm
+ - Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
+ - Soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
+ - Soạn bài Sọ Dừa
+ - Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
+ - Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự
+ - Soạn bài Thạch Sanh
+ - Soạn bài Chữa lỗi dùng từ
+ - Soạn bài Em bé thông minh
+ - Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Luyện nói kể chuyện
+ - Soạn bài Cây bút thần
+ - Soạn bài Danh từ
+ - Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự
+ - Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng
+ - Soạn bài Thứ tự kể trong văn tự sự
+ - Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng, Đeo nhạc cho mèo
+ - Soạn bài Danh từ (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Luyện nói kể chuyện
+ - Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng
+ - Soạn bài Cụm danh từ
+ - Soạn bài Luyện tập xây dựng bài tự sự - kể chuyện đời thường
+ - Soạn bài Treo biển
+ - Soạn bài Số từ và lượng từ
+ - Soạn bài Kể chuyện tưởng tượng
+ - Soạn bài Ôn tập truyện dân gian
+ - Soạn bài Chỉ từ
+ - Soạn bài Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
+ - Soạn bài Con hổ có nghĩa
+ - Soạn bài Động từ
+ - Soạn bài Cụm động từ
+ - Soạn bài Mẹ hiền dạy con
+ - Soạn bài Tính từ và cụm tính từ
+ - Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
+ - Soạn bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) : Rèn luyện chính tả
+ - Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện
+ - Soạn bài Ôn tập tiếng Việt
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn)

NGỮ VĂN 6 TẬP 2

+ - Soạn bài Bài học đường đời đầu tiên
+ - Soạn bài Phó từ
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về văn miêu tả
+ - Soạn bài Sông nước Cà Mau
+ - Soạn bài So sánh
+ - Soạn bài Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
+ - Soạn bài Bức tranh của em gái tôi
+ - Soạn bài Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
+ - Soạn bài Vượt thác
+ - Soạn bài So sánh (tiếp theo)
+ - Soạn bài Phương pháp tả cảnh
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 5 : Văn tả cảnh (Làm ở nhà)
+ - Soạn bài Buổi học cuối cùng
+ - Soạn bài Nhân hóa
+ - Soạn bài Phương pháp tả người
+ - Soạn bài Đêm nay bác không ngủ
+ - Soạn bài Ẩn dụ
+ - Soạn bài Luyện nói về văn miêu tả
+ - Soạn bài Lượm; Mưa
+ - Soạn bài Hoán dụ
+ - Soạn bài Tập làm thơ bốn chữ
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5
+ - Soạn bài Cô Tô
+ - Soạn bài Các thành phần chính của câu
+ - Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Văn tả người (làm tại lớp)
+ - Soạn bài Cây tre Việt Nam
+ - Soạn bài Câu trần thuật đơn
+ - Soạn bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ
+ - Soạn bài Lòng yêu nước; Lao xao
+ - Soạn bài Câu trần thuật đơn có từ là
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6
+ - Soạn bài Ôn tập truyện và kí
+ - Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ là
+ - Soạn bài Ôn tập văn miêu tả
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp)
+ - Soạn bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
+ - Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
+ - Soạn bài Viết đơn
+ - Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
+ - Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
+ - Soạn bài Động Phong Nha
+ - Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7
+ - Soạn bài Tổng kết phần văn
+ - Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn
+ - Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
+ - Soạn bài Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
+ - Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt
+ - Soạn bài Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm