SGK - Ngữ văn

Các thể loại văn tham khảo lớp 7

+ - Văn học dân gian lớp 7
+ - Nghị luận xã hội lớp 7

Bài 1 SGK Ngữ văn 7

Bài 2 SGK Ngữ văn 7

Bài 3 SGK Ngữ văn 7

Bài 4 SGK Ngữ văn 7

Bài 5 SGK Ngữ văn 7

Bài 6 SGK Ngữ văn 7

Bài 7 SGK Ngữ văn 7

Bài 8 SGK Ngữ văn 7

+ - Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Bài 9 SGK Ngữ văn 7

Bài 10 SGK Ngữ văn 7

Bài 11 SGK Ngữ văn 7

Bài 12 SGK Ngữ văn 7

Bài 13 SGK Ngữ văn 7

Bài 14 SGK Ngữ văn 7

Bài 15 SGK Ngữ văn 7

Bài 16 SGK Ngữ văn 7

Bài 17 SGK Ngữ văn 7

+ - Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
+ - Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
+ - Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Bài 18 SGK Ngữ văn 7

Bài 19 SGK Ngữ văn 7

Bài 20 SGK Ngữ văn 7

Bài 21 SGK Ngữ văn 7

Bài 22 SGK Ngữ văn 7

Bài 23 SGK Ngữ văn 7

+ - Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Bài 24 SGK Ngữ văn 7

Bài 25 SGK Ngữ văn 7

Bài 26 SGK Ngữ văn 7

Bài 27 SGK Ngữ văn 7

Bài 28 SGK Ngữ văn 7

Bài 29 SGK Ngữ văn 7

Bài 30 SGK Ngữ văn 7

Bài 31 SGK Ngữ văn 7

Bài 32 SGK Ngữ văn 7

Bài 33 SGK Ngữ văn 7

+ - Chương trình địa phương (phần Văn)

Bài 34 SGK Ngữ văn 7

+ - Chương trình địa phương (phần tiếng việt)