SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 7 TẬP 1

+ - Soạn bài Cổng trường mở ra
+ - Soạn bài Mẹ tôi
+ - Soạn bài Từ ghép
+ - Soạn bài Liên kết trong văn bản
+ - Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê
+ - Soạn bài Bố cục trong văn bản
+ - Soạn bài Mạch lạc trong văn bản
+ - Soạn bài Ca dao - Dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
+ - Soạn bài Những câu hát về tình yêu, quê hương, đất nước, con người
+ - Soạn bài Từ láy
+ - Soạn bài Quy trình tạo lập văn bản
+ - Soạn bài Những câu hát than thân
+ - Soạn bài Những câu hát châm biếm
+ - Soạn bài Đại từ
+ - Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản
+ - Soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) - Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
+ - Soạn bài Từ Hán Việt
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
+ - Soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng)
+ - Soạn bài Từ Hán Việt (tiếp theo)
+ - Soạn bài Đặc điểm của văn biểu cảm
+ - Soạn bài Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
+ - Soạn bài Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
+ - Soạn bài Quan hệ từ
+ - Soạn bài Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
+ - Soạn bài Qua đèo ngang. Bạn đến chơi nhà
+ - Soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ
+ - Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
+ - Soạn bài Từ đồng nghĩa
+ - Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm
+ - Soạn bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
+ - Soạn bài Từ trái nghĩa
+ - Soạn bài Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người
+ - Soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá canh)
+ - Soạn bài Cảnh khuya - Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
+ - Soạn bài Thành ngữ
+ - Soạn bài Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
+ - Soạn bài Tiếng gà trưa
+ - Soạn bài Điệp ngữ
+ - Soạn bài Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
+ - Soạn bài Làm thơ lục bát
+ - Soạn bài Một thứ quà của lúa non : Cốm
+ - Soạn bài Chơi chữ
+ - Soạn bài Ôn tập văn biểu cảm
+ - Soạn bài Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi
+ - Soạn bài Luyện tập sử dụng từ
+ - Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
+ - Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
+ - Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Rèn luyện chính tả

NGỮ VĂN 7 TẬP 2

+ - Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận
+ - Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội
+ - Soạn bài Rút gọn câu
+ - Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận
+ - Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
+ - Soạn bài Câu đặc biệt
+ - Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
+ - Soạn bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
+ - Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
+ - Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
+ - Soạn bài Cách làm bài văn lập luận chứng minh
+ - Soạn bài Luyện tập lập luận chứng minh
+ - Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ
+ - Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
+ - Soạn bài Ý nghĩa văn chương
+ - Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
+ - Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
+ - Soạn bài Ôn tập văn nghị luận
+ - Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
+ - Soạn bài Sống chết mặc bay
+ - Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích
+ - Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích
+ - Soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
+ - Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
+ - Soạn bài Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
+ - Soạn bài Ca Huế trên sông Hương
+ - Soạn bài Liệt kê
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
+ - Soạn bài Quan Âm Thị Kính
+ - Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chẩm phẩy
+ - Soạn bài Văn bản đề nghị
+ - Soạn bài Ôn tập phần văn
+ - Soạn bài Dấu gạch ngang
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt
+ - Soạn bài Văn bản báo cáo
+ - Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
+ - Soạn bài Kiểm tra Tổng hợp cuối năm
+ - Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)
+ - Soạn bài Hoạt động Ngữ văn
+ - Soạn bài Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm