SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 8 TẬP 1

+ - Soạn bài Tôi đi học
+ - Soạn bài Cấp độ khái quát của từ ngữ
+ - Soạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
+ - Soạn bài Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
+ - Soạn bài Trường từ vựng
+ - Soạn bài Bố cục của văn bản
+ - Soạn bài Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
+ - Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản
+ - Soạn bài Lão Hạc
+ - Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh
+ - Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản
+ - Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
+ - Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
+ - Soạn bài Cô bé bán diêm (trích)
+ - Soạn bài Trợ từ, thán từ
+ - Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
+ - Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)
+ - Soạn bài Tình thái từ
+ - Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
+ - Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
+ - Soạn bài Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
+ - Soạn bài Nói quá
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
+ - Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam
+ - Soạn bài Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
+ - Soạn bài Nói giảm nói tránh
+ - Soạn bài Luyện nói : Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
+ - Soạn bài Câu ghép
+ - Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá
+ - Soạn bài Câu ghép (tiếp theo)
+ - Soạn bài Phương pháp thuyết minh
+ - Soạn bài Bài toán dân số
+ - Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
+ - Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn)
+ - Soạn bài Dấu ngoặc kép
+ - Soạn bài Luyện nói : Thuyết minh về một thứ đồ dùng
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 - Văn thuyết minh
+ - Soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác - Đập đá ở Côn Lôn
+ - Soạn bài Ôn luyện về dấu câu
+ - Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học
+ - Soạn bài Muốn làm thằng Cuội
+ - Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Hai chữ nước nhà (trích)
+ - Soạn bài Hoạt động ngữ văn : Làm thơ bảy chữ
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

NGỮ VĂN 8 TẬP 2

+ - Soạn bài Nhớ rừng
+ - Soạn bài Ông đồ
+ - Soạn bài Câu nghi vấn
+ - Soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Quê hương
+ - Soạn bài Khi con tu hú
+ - Soạn bài Câu nghi vấn (tiếp theo)
+ - Soạn bài Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
+ - Soạn bài Tức cảnh Pác Bó
+ - Soạn bài Câu cầu khiến
+ - Soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
+ - Soạn bài Ôn tập về văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
+ - Soạn bài Đi đường (Tẩu lộ)
+ - Soạn bài Câu cảm thán
+ - Soạn bài Câu trần thuật
+ - Soạn bài Chiếu dời đô
+ - Soạn bài Câu phủ định
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm Văn)
+ - Soạn bài Hịch tướng sĩ
+ - Soạn bài Hành động nói
+ - Soạn bài Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)
+ - Soạn bài Hành động nói (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Ôn tập về luận điểm
+ - Soạn bài Bàn luận về phép học
+ - Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm
+ - Soạn bài Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
+ - Soạn bài Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
+ - Soạn bài Hội thoại
+ - Soạn bài Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
+ - Soạn bài Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)
+ - Soạn bài Hội thoại (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu
+ - Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
+ - Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)
+ - Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
+ - Soạn bài Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn)
+ - Soạn bài Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
+ - Soạn bài Tổng kết phần Văn
+ - Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Văn bản tường trình
+ - Soạn bài Văn bản thông báo
+ - Soạn bài Tổng kết phần Văn (Tiếp theo)
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm
+ - Soạn bài Tổng kết phần Văn (Tiếp theo)