SGK - Công nghệ

QUYỂN 1. CẮT MAY

+ - Bài 4. Thực Hành : Bảo dưỡng và sửa chữa máy may
+ - Bài 8. Thực Hành : Cắt may quần đùi , quần dài
+ - Bài 12. Thực Hành : Cắt may tay liên

QUYỂN 2. NẤU ĂN

+ - Bài 5. Thực Hành : Xây dựng thực đơn

QUYỂN 3. TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

+ - Bài 12. Nhận biết một số loại sâu , bệnh hại cây ăn quả
+ - Bài 13. Thực Hành : Trồng cây ăn quả
+ - Bài 14. Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả

QUYỂN 4. LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

+ - Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
+ - Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
+ - Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
+ - Bài 6. Thực Hành : Lắp mạch điện bảng điện
+ - Bài 7. Thực Hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
+ - Bài 8. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
+ - Bài 9. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
+ - Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

QUYỂN 5. SỬA CHỮA XE ĐẠP

+ - Bài 4. Thực Hành : Lau dầu, tra mỡ các ổ trục
+ - Bài 5. Thực hành : Chỉnh phanh, cổ phuốc
+ - Bài 6. Thực Hành : Thay ruột dây phanh, má phanh