SGK - Ngữ văn

Bài 1 SGK Ngữ Văn 9

Bài 2 SGK Ngữ Văn 9

Bài 3 SGK Ngữ Văn 9

Bài 4 SGK Ngữ Văn 9

+ - Chuyện người con gái nam xương - Nguyễn Dữ

Bài 5 SGK Ngữ Văn 9

+ - Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Bài 6 SGK Ngữ Văn 9

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Bài 7 SGK Ngữ Văn 9

+ - Kiều ở lầu ngưng bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Bài 8 SGK Ngữ Văn 9

+ - Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu
+ - Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Bài 9 SGK Ngữ Văn 9

Bài 10 SGK Ngữ Văn 9

+ - Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật
+ - Đồng chí - Chính Hữu

Bài 11 SGK Ngữ Văn 9

+ - Bếp lửa - Bằng Việt
+ - Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Bài 12 SGK Ngữ Văn 9

+ - Ánh trăng - Nguyễn Duy
+ - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm
+ - Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12
+ - Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13 SGK Ngữ Văn 9

+ - Làng - Kim Lân
+ - Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài 14 SGK Ngữ Văn 9

+ - Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long
+ - Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Bài 15 SGK Ngữ Văn 9

+ - Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Bài 16 SGK Ngữ Văn 9

Bài 17 SGK Ngữ Văn 9

Bài 18 SGK Ngữ Văn 9

Bài 19 SGK Ngữ Văn 9

Bài 20 SGK Ngữ Văn 9

Bài 21 SGK Ngữ Văn 9

Bài 22 SGK Ngữ Văn 9

+ - Con cò - Chế Lan Viên

Bài 23 SGK Ngữ Văn 9

+ - Viếng Lăng Bác - Viễn Phương
+ - Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Bài 24 SGK Ngữ Văn 9

+ - Nói với con - Y Phương
+ - Sang thu - Hữu Thỉnh

Bài 25 SGK Ngữ văn 9

Bài 26 SGK Ngữ Văn 9

Bài 27 SGK Ngữ văn 9

+ - Bến quê - Nguyễn Minh Châu
+ - Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28 SGK Ngữ văn 9

+ - Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Bài 29 SGK Ngữ Văn 9

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô
Hợp đồng
+ - Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài 30 SGK Ngữ Văn 9

Bài 31 SGK Ngữ Văn 9

Bài 32 SGK Ngữ Văn 9

Bài 33 SGK Ngữ Văn 9

Bài 34 SGK Ngữ Văn 9

Các thể loại văn tham khảo lớp 9

+ - Nghị luận xã hội lớp 9
+ - Văn tự sự lớp 9