SBT - Ngữ văn

NGỮ VĂN 9 TẬP 1

+ - Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh
+ - Soạn bài Các phương châm hội thoại
+ - Soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
+ - Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
+ - Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
+ - Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và sự phát triển của trẻ em
+ - Soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo 2)
+ - Soạn bài Xưng hô trong hội thoại
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh
+ - Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương - Trích Truyền kì mạn lục
+ - Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
+ - Soạn bài Sự phát triển của từ vựng
+ - Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
+ - Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Trích Vũ trung tùy bút)
+ - Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn - trích)
+ - Soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1
+ - Soạn bài "Truyện Kiều" của Nguyễn Du
+ - Soạn bài Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
+ - Soạn bài Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiểu)
+ - Soạn bài Thuật ngữ
+ - Soạn bài Miêu tả trong văn bản tự sự
+ - Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
+ - Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)
+ - Soạn bài Trau dồi vốn từ
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự
+ - Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
+ - Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
+ - Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
+ - Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)
+ - Soạn bài Tổng kết về từ vựng
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2
+ - Soạn bài Đồng chí
+ - Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính
+ - Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
+ - Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự
+ - Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá
+ - Soạn bài Bếp lửa
+ - Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo 2)
+ - Soạn bài Tập làm thơ tám chữ
+ - Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
+ - Soạn bài Ánh trăng
+ - Soạn bài Tổng kết về từ vựng (luyện tập tổng hợp)
+ - Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
+ - Soạn bài Làng (trích)
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
+ - Soạn bài Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
+ - Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa (trích)
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự
+ - Soạn bài Người kể chuyện trong văn bản tự sự
+ - Soạn bài Chiếc lược ngà (trích)
+ - Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn
+ - Soạn bài Cố hương
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
+ - Soạn bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
+ - Soạn bài Tổng kết phần tập làm văn

NGỮ VĂN 9 TẬP 2

+ - Soạn bài Bàn về đọc sách (trích)
+ - Soạn bài Khởi ngữ
+ - Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp - Luyện tập phân tích và tổng hợp
+ - Soạn bài Tiếng nói của văn nghệ
+ - Soạn bài Các thành phần biệt lập
+ - Soạn bài Nghị luận về một sự vật, hiện tượng đời sống
+ - Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
+ - Soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội
+ - Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
+ - Soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)
+ - Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn
+ - Soạn bài Con cò
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5
+ - Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
+ - Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ
+ - Soạn bài Viếng lăng Bác
+ - Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
+ - Soạn bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Sang thu
+ - Soạn bài Nói với con
+ - Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý
+ - Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ - Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
+ - Soạn bài Mây và sóng
+ - Soạn bài Ôn tập về thơ
+ - Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6
+ - Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng
+ - Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
+ - Soạn bài Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học
+ - Soạn bài Bến quê (trích)
+ - Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
+ - Soạn bài Những ngôi sao xa xôi (trích)
+ - Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7
+ - Soạn bài Biên bản - Luyện tập viết biên bản (chung cho cả hai bài 28 và 29)
+ - Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)
+ - Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp
+ - Soạn bài Hợp đồng - Luyện tập viết hợp đồng (chung cho cả hai bài 29 và 31)
+ - Soạn bài Bố của Xi-mông (trích)
+ - Soạn bài Ôn tập về truyện
+ - Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
+ - Soạn bài Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
+ - Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt
+ - Soạn bài Bắc Sơn (trích hồi bốn)
+ - Soạn bài Tổng kết phần văn học nước ngoài
+ - Soạn bài Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
+ - Soạn bài A - Nhìn chung về văn học Việt Nam
+ - Soạn bài B - Sơ lược về một số thể loại văn học
+ - Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm
+ - Soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi