SBT - Toán

Câu 39 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1
Biểu diễn \(\sqrt {{a \over b}} \) với a < 0 và b < 0 ở dạng thương của hai căn thức.

Áp dụng tính \(\sqrt {{{ - 49} \over { - 81}}} \)

Gợi ý làm bài

Ta có:  a < 0 nên –a > 0; b < 0 nên –b > 0

\(\sqrt {{a \over b}}  = \sqrt {{{ - a} \over { - b}}}  = {{\sqrt { - a} } \over {\sqrt { - b} }}\)

Áp dụng: \(\sqrt {{{ - 49} \over { - 81}}}  = {{\sqrt {49} } \over {\sqrt {81} }} = {7 \over 9}\)

Đã có app Học Tốt - Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! 12345