SGK - Vật lý

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

+ - Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
+ - Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
+ - Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
+ - Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ
+ - Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

+ - Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
+ - Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
+ - Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

CHƯƠNG III. QUANG HỌC

+ - Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
+ - Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG